มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chon Buri attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
 
ความเป็นมา ในปี 2530 ดร. ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด และบริษัท ทองถาวร อุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา (รวม 3 โฉนด) บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่กระทรวง การคลังเพื่อใช้ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ วิชาชีพชั้นสูง เป็นศูนย์การวิจัย และการฝึกอบรม การให้บริการและวิชาการแก่สังคมและดำเนินการที่เป็น ประโยชน์แก่สาธารณะ
 
ประกอบกับขณะนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบปัญหาในเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา และการบริการทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้ เพราะตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์และมีพื้นที่ค่อนข้าง จำกัดและแออัดอยู่แล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น
 
เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนและมีแนวโน้ม เป็นชุมชนเมืองโดยเฉพาะย่านพักอาศัยจะขยายตัวมาสู่พื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ จะย้ายออกไปตั้งในภูมิภาคมากขึ้น จึงไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาใน ด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จำเป็นต้องมี ปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้พิจารณาที่ดินที่มี อยู่เพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคต คือ ที่ดินบริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งได้มีการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาไว้
Tel Tel: 03825905055
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา Map มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา Map
University Category: University
Public university Group: Public university
Tag Tag: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Public university Public university(2)

https://www.lovethailand.org/Bang Lamung(1)

https://www.lovethailand.org/Si Ra Cha(1)