มัสยิดดารุสซอลีฮัน

มัสยิดดารุสซอลีฮัน

มัสยิดดารุสซอลีฮัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chon Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดดารุสซอลีฮัน ตั้งอยู่ ม.13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2522 จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด มีดังนี้ รวมทั้งสิ้น 203 คน
มัสยิดดารุสซอลีฮัน Map มัสยิดดารุสซอลีฮัน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดดารุสซอลีฮัน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Church Church(1)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(12)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(6)

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Stadium Stadium(9)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Amusement Park Amusement Park(3)

Waterpark Waterpark(2)

Theater Theater(5)

Cinema Cinema(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)