วัดหมอนนาง

วัดหมอนนาง

วัดหมอนนาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chon Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหมอนนาง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2385 เดิมวัดนี้มีชื่อเรียกว่า วัดหนองบัว ต่อมาได้ย้ายมาตั้งทางทิศตะวันตก และห่างจากวัดเดิมครึ่งกิโลเมตร จะด้วยเหตุผลประการใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐาน ได้รับการตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดหมอนนาง
 
ซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหมอนนางสิบสอง แต่ตัดคำว่า สิบสอง ออกคงเห็นว่ายาวเกินไปนั่นเอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2441 ปัจจุบันพระอธิการ โพธิรัตน์ จิตฺตปณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส
วัดหมอนนาง Map วัดหมอนนาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหมอนนาง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Church Church(1)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(12)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(6)

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Stadium Stadium(9)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Amusement Park Amusement Park(3)

Waterpark Waterpark(2)

Theater Theater(5)

Cinema Cinema(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)