วัดโคกขี้หนอน

วัดโคกขี้หนอน

วัดโคกขี้หนอน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chon Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโคกขี้หนอน ตั้งอยู่ที่ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา วัดนี้ ตั้งเมื่อพ.ศ.2455 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ ได้สร้างมาประมาณ 200 ปีเศษ โดยนายบัว นางวันได้ถวายที่ดินประมาณ 7 ไร่
 
ต่อมาทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านที่มีเนินดินสูงที่เรียกว่าโคก และบนเนินดินมีต้นไม้ชื่อต้นขี้หนอนขึ้นอยู่มาก ต่อมาได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยได้รับความอุปถัมภ์จากพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2459
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโคกขี้หนอน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Church Church(1)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(12)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(7)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(6)

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Stadium Stadium(9)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Amusement Park Amusement Park(3)

Waterpark Waterpark(2)

Theater Theater(5)

Cinema Cinema(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)