มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดิมคือ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 57 ม.1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 1,406 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา เปิดสอนใน 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี
Tel Tel: 039310000
Fax Fax: 039310128
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี Map มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Autonomous Universities Autonomous Universities(1)

https://www.lovethailand.org/Tha Mai(1)