ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยทำเลที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ทำให้มีคนไทย คนจีน และคนญวณ เข้าตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการ พ่อค้า คหบดี เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา ในอดีตราว 100 ปีก่อน ย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
 
มีถนนสายแรกของจังหวัดคือถนนเลียบนที ต่อมาเปลื่ยนชื่อเป็นถนนสุขาภิบาล หัวถนนคือย่านท่าหลวง เป็นชุมทางการค้าขาย การคมนาคมขนส่ง และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการเรียกกันว่าตลาดเหนือ ตอนกลางเรียกว่าตลาดกลาง เป็นศูนย์กลางการค้า ทั้งขายส่งและขายปลีก มีท่าเรือสำหรับการคมนาคมขนส่งหลายท่า ตอนปลายถนนเรียกว่าตลาดล่าง
 
เป็นศูนย์กลางการผลิตงานหัตถกรรมและค้าขายเบ็ดเตล็ด เช่น ทอเสื่อ ทำพลอย ตีเหล็ก รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ประมง อาหารคาวหวาน และขนมพื้นบ้านต่างๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนญวนคาทอลิกและกลุ่มคนจีน ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2442) เมืองจันทบูร ได้รับการจัดตั้งเป็นมณฑลจันทบูร และย่านท่าหลวงเป็นที่ตั้งของอำเภอท่าหลวง
 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีหลายครั้ง ครั้งสำคัญ คือ พ.ศ. 2419 และ พ.ศ. 2450 แต่ละครั้งมีการสร้างท่าน้ำรับเสด็จประดับธงและประทีปโคมไฟอย่างงดงาม ริมน้ำจันทบูรจึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนที่เดินสัญจรไปมาบนถนนสุขาภิบาลสามารถพบเห็นศิลปะประกอบสถาปัตยกรรม
 
สิ่งก่อสร้างได้ตลอดสองฝั่งถนน ทั้งลวดลายการแกะสลักแบบฝรั่งเศส แบบจีน แบบไทย และแบบผสมผสาน เช่น ระบายชายคาไม้ฉลุแบบขนมปังขิง ช่องลมไม้ฉลุลายเถาดอกไม้ ราวระเบียงเหล็กหล่อลวดลายสวยงาม ระบายชายคาสังกะสีฉลุลายไทยใหญ่ ลูกกรงหน้าต่างไม้ฉลุลายจีน นอกจากเสน่ห์ความงดงามของสถาปัตยกรรมแล้ว
 
ริมน้ำจันทบูรยังอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายสงบสุขและมิตรไมตรี สองฝั่งถนนมีร้านรวงจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารคาวหวาน สูตรโบราณดั้งเดิมให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง
 
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 316 ประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงสี่แยกพระยาตรัง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าหลวง ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกสถานีตำรวจ ตรงไป จะพบวัดเขตร์นาบุญญารามอยู่ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวรถเข้าไปจอดในวัด แล้วเดินไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูร
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนริมน้ำจันทบูร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)