เจดีย์บ้านหัวแหลม

เจดีย์บ้านหัวแหลม

เจดีย์บ้านหัวแหลม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เจดีย์บ้านหัวแหลม ลักษณะทั่วไปเป็นโขดหินน้อยใหญ่ ยื่นแหลมเข้าไปในทะเลบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบน โดยเมื่อน้ำขึ้นจะเห็นโขดหินสูงกว่าน้ำทะเลไม่มากนัก และเจดีย์จัดสร้างอยู่บนโขดหินห่างจากฝั่งประมาณ 50 เมตร ชาวประมงส่วนใหญ่ใช้บนบานสานกล่าว เพื่อให้ออกเรือมีความปลอดภัย
 
การเดินทาง ห่างจากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสุขุมวิท เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 301 จะมีทางแยกให้เลี้ยวขวา เข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: เจดีย์บ้านหัวแหลม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)