พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี

พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี

พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์สุสานปูหิน อายุ 5,070 ปี ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ความเป็นมา ด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเล ได้แก่ ปู หอย อายุประมาณ 5,070 ปี ตามสภาพเดิมก่อนค้นพบนั้น เป็นพื้นที่ป่าเสม็ดและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่
 
และต่อมาในปี 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ ได้มีแผนงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอุปโภคและบริโภค จึงได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดสระน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา จากกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อได้ดำเนินการโครงการขุดสระน้ำในที่ดังกล่าว จึงได้พบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลตามผิวดินที่ถูกขุดขึ้นมา
 
เมื่อถูกฝนตกซะทำให้พบเปลือกหอยและปู เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็มีประชาชนได้นำเก็บเป็นของส่วนตัว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะจึงได้ดำเนินการห้ามประชาชนมาขุดค้นอีกต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาต่อไปในอนาคต จึงได้แจ้งประสานผ่านทางอำเภอนายายอาม และจังหวัดจันทบุรี
 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมทรัพยากรธรณีมาดำเนินการตรวจสอบสภาพสถานที่และเก็บตัวอย่างซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ทางทะเลดังกล่าว ไปตรวจสอบเพื่อทราบความเก่าแก่ของอายุให้ชัดเจน ซึ่งฝ่ายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ได้มาดำเนินการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ซึ่งปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ทางทะเล ได้แก่ ซากปูและซากเปลือกหอย ที่จัดเก็บมาได้และประชาชนได้ส่งคืน
 
จึงนำมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ปู หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มีการสร้างเสร็จในปี 2551 ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ โดยการนำของท่านประจวบ เหมเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 
ได้มีเก็บรักษาซากปูไว้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้ประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์ปูได้ ณ บ้านเนินมณฑา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 หรือสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ โทร. 039-398115
 
การเดินทาง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาทางถนนสุขุมวิทเข้าทางปากทางม.2บ้านยางระหง ประมาณ 6 กิโลเมตร (จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง)
Tel Tel: 039398115
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)