สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สืบเนื่องมาจากพระครูอุดมรัตนคุณได้เคยเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้แก่ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ที่ประเทศเนปาล พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย สารนาถ
 
สถานที่ปฐมเทศนา ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย และกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย พระครูอุดมรัตนคุณเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรง และเห็นว่าพุทธศาสนิกชนบางคนอาจไม่มีโอกาสได้ไปสักการบูชา
 
จึงมีความคิดที่จะสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์จำลองขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนคนไทยได้มีโอกาสสักการะและเรียนรู้พระพุทธศาสนาและพุทธประวัติไปในตัว โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ในงบประมาณ 12 ล้านบาท จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล Map สังเวชนียสถาน 4 ตำบล Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)