ศูนย์วัฒนธรรมชาวชอง

ศูนย์วัฒนธรรมชาวชอง

ศูนย์วัฒนธรรมชาวชอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วัฒนธรรมชาวชอง จากบันทึกประกอบเรื่องเมืองจันทบุรี กล่าวไว้ว่า ตามอักขรานุกรม ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีของกรมศิลปากร จันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีชื่อปรากฎในพงศาวดารเดิมที คงมีกษัตริย์เป็นอิสระบ้างตามโอกาส ขึ้นอยู่กับอาณาจักรฟูนันหรือฟูนำ ต่อมาขึ้นกับขอม สมัยจินละ
 
ภายหลังขอมเสื่อมอำนาจลง อาจขึ้นกับการปกครองไทยแคว้นใดแคว้นหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานว่า คือ แคว้นละโว้ ต่อมาได้รวมเข้ากรุงศรีอยุธยา สำหรับชนเมืองมีหลายเผ่า เช่น ลัวะหรือละว้า และพวกกล่อมหรือขอม "ชอง"ถึงว่ามีมากกว่าชนพื้นเมืองอื่นเพราะชองเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม
Tag Tag: ศูนย์วัฒนธรรมชาวชอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)