น้ำตกตะเคียนทอง

น้ำตกตะเคียนทอง

น้ำตกตะเคียนทอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกตะเคียนทอง เป็นน้ำตกขนาดกลางมีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม สงบร่มรื่น มีธารน้ำตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สภาพโดยทั่วไปของน้ำตกส่วนใหญ่มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์
 
มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถกางเต้นพักแรมบริเวณใกล้น้ำตกได้ มีพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าให้ศึกษามากมาย โดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันท์ ซึ่งมีในบริเวณป่าแห่งเดียว รวมทั้งเฟิร์นหลวงหลังลาย (Fillicinae) รวมทั้งสัตว์ปีกที่หาดูยาก เช่น นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus)
 
สภาพป่ามี 2 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น และป่าดงดิบเขา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 800 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากถนนบำราศนราดูร ประมาณ 3 กม.
น้ำตกตะเคียนทอง Map น้ำตกตะเคียนทอง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกตะเคียนทอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)