เขื่อนบ้านพลวง

เขื่อนบ้านพลวง

เขื่อนบ้านพลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 20.00 น.
 
เขื่อนพลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูก มีความสูง 46.5 เมตร และสันเขื่อนยาว 1,100 เมตร กักเก็บน้ำได้ 77.38 ล้านลูกบาศก์เมตร
 
และส่งน้ำที่กักเก็บโดยท่อส่งน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทานเพาะปลูกได้พื้นที่ประมาณ 58.28 ไร่มีทัศนนียภาพสวยงามเปิดให้ชมทิวทัศน์ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.ทุกวัน
เขื่อนบ้านพลวง Map เขื่อนบ้านพลวง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขื่อนบ้านพลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)