พระธาตุบุญแจ่มฟ้า

พระธาตุบุญแจ่มฟ้า

พระธาตุบุญแจ่มฟ้า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระธาตุบุญแจ่มฟ้า นับว่าเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัด ตั้งอยู่ที่สำนักวงฆ์ ถนนมะกอก ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ องค์พระธาตุสถิตย์อยู่บนเชิงเขาเเตี้ย ๆ ทางขึ้นมีสองทาง ทางที่หนึ่งเป็นบันไดทางเดินขึ้นจากสำนักสงฆ์ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นถนนรถยนต์สามารถแล่นขึ้นไปได้ ภายในบริเวณองค์พระธาตุประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งองค์พระธาตุทองเหลืองอร่าม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายประการ ซึ่งพระคุณเจ้าดาบสสุมโนได้นำมาบรรจุไว้
 
ส่วนที่สองเป็นศาลาที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตสีเขียวที่ทรงคุณลักษณะอันงดงามยิ่ง ส่วนที่สามเป็นศาลาที่ประดิษฐานรูปหล่อขี้ผึ้งรูปเหมือนกับพระคุณเจ้าดาบสสุมโน ซึ่งวมีขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพระธาตุบุญแจ่มฟ้า พระดาบสสุมโนเป็นพระปฏิบัติที่จริยวัตรงดงาม เป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาเลื่อมใสแก่บุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง นั้นเนื่องมาจากต้องการให้ประชาชนในบริเวณนี้มีโอกาสกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำ เพื่อก่อให้เกิดกุศลอันยิ่งใหญ่
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระธาตุบุญแจ่มฟ้า
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)