สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู)

สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู)

สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู) อยู่บริเวณชายหาดปากน้ำแขมหนู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 กรมโยธาธิการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 73 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 645 เมตร พร้อมทางเดินข้างละ 1.50 เมตร
 
ซึ่งสะพานแห่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากประชาชนเข้ามาเที่ยวชมวิว ตกปลา และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนยามเย็น เนื่องจากในช่วงเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นการย่นระยะทางการเดินทางระหว่างตำบลตะกาดเง้าไปยังตำบลคลองขุด
สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู) Map สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู) Map
Tag Tag: สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)