ตลาดผลไม้เนินสูง

ตลาดผลไม้เนินสูง

ตลาดผลไม้เนินสูง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ตลาดผลไม้เนินสูง มีการจำหน่ายผลผลิตจากสวน เช่น ทุเรียน, เงาะ, ลางสาด, ลองกอง, สละ, พริกไทย ฯลฯ ประชาชนทั้งต่างจังหวัด ต่างประเทศสัญจรผ่านไปมาถนนสุขุมวิท - กรุงเทพฯ มาจันทบุรี ผ่านมาสามารถเลือกซื้อผลผลิตจากสวนได้ตามต้องการ
 
ตลาดผลไม้เนินสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นตลาดที่เกิดจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันนำผลผลิตจากสวนมาจำหน่าย ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ระยะทางจากกรุงเพทฯ 150 กม. มีการจำหน่ายตลอดวัน - คืน มีจำหน่ายทั้งปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
Suburban Living Category: Suburban Living
Local Market Group: Local Market
Tag Tag: ตลาดผลไม้เนินสูง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)