โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน

โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน

โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน มณฑป ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับเจดีย์ มีฐานมณฑปกว้าง 4 วา 2 ศอก เป็นรูปจตุรมุข สูง 7 วา ในมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2471 โดยสร้างแทนพระพุทธบาทเดิม ซึ่งเป็นพระพุทธบาทศิลาแลงที่แตกหักแต่ยังคงเก็บรักษาไว้
 
เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา สูง 15 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2379 ตามหลักฐานศิลาจารึกบนยอดเขาที่สร้างเจดีย์จารึกไว้ว่า สร้างวันที่ 711 จุลศักราช 1198 ปีวอก เป็นอิฐถือปูนขนาดกว้าง 4 วา ยาว 6 วา 3 ศอก รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้พระยาพิชัยธิบดีศรี รณรงค์ฤาชัย (พระยาจันทบุรี) บรรจุพระบรมธาตุมีนามว่า "รัตนคีรีเจดีย์" ปัจจุบันได้บูรณะซ่อมแซมเป็นฐานกว้าง 6 วา ยาว 7 วา 3 ศอก
 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ เป็นสระน้ำโบราณ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านสระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กม. เป็นแห่งหนึ่งในน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร รวม 18 จังหวัดที่ได้นำมาประกอบพระราชพิธีสำหรับสรงพระมรุธาภิเษก งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5 มาจนถึงรัชกาลที่ 9 ทางกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2530 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 18 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530 มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 งาน 16 ตารางวา
 
โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ ประมาณ 5 กม. ที่ดินบริเวณเขาพลอยแหวนเป็นหินสีดำเรียกว่า "ขี้พลอย" ทั้งเจดีย์และมณฑป กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 143 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2530 มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 90 ตารางวา
โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน Map โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน Map
Tag Tag: โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)