วัดพลูยาง

วัดพลูยาง

วัดพลูยาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพลูยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านสีพยากลาง ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ ส่วนความเป็นมานั้นยังไม่แน่ชัด แต่มีคนเฒ่าคนแก่เล่าสืบกันต่อมาว่า โบสถ์หลังนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในโบสถ์ หลังนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
 
ที่ประตูทางออกภายในโบสถ์ มีรูปทหารถือปืนเฝ้าประตูทางออกทั้งสองข้าง คาดว่าจะเป็นสมัยที่มีทหารฝรั่งเศสเข้ามาตีที่จันทบุรี เพราะระยะทางจากโบราณสถานโบสถ์เก่าวัดพลูยาง
 
ไปถึงค่ายเนินวงนั้นห่างกันไม่ถึง 5 กม. ค่าย เพราะเป็นที่สูงสามารถมองเห็นข้าศึกได้แต่ไกล โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2377 ใช้ศิลาแลงที่มีอยู่ในจังหวัดเป็นวัสดุ ปัจจุบันยังคงสภาพเดิมอยู่มาก
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพลูยาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)