น้ำตกสีพยา

น้ำตกสีพยา

น้ำตกสีพยา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกสีพยา ตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ เป็นอนุสรณ์สถานเมื่อรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสจันทบุรี น้ำตกสีพยาชาวบ้านเรียกกันว่า "น้ำถ้ำ" เพราะต้นน้ำเกิดมาจากเขาพลอยแหวน แล้วไหลลงต่ำผ่านสวนไร่นา
 
โดยไหลใต้พื้นดินคล้ายกับอุโมงค์พรือถ้ำ มารวมกันที่ทุ่งสีพยาเรียกว่า "น้ำอ่าง" ในอดีตช่วงฤดูฝนน้ำที่ตกจากถ้ำจะไหลแรงมาก แต่ในปัจจุบันมีน้ำไหลน้อย ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งน้ำจะหยุดไหล
 
อาจเป็นเพราะชาวสวนกักน้ำไว้ใช้ในสวนของตนเองหรืออาจเป็นเพราะหินงอกเต็มถ้ำ ทำให้เส้นทางการไหลของน้ำเปลี่ยนไป เมื่อประมาณ พ.ศ.2488 ถ้าเดินไปบริเวณน้ำขึ้นไปถึงน้ำอ่างและเลยไปถึงทางเกวียน แถว ๆ สีพยาจะมีความรู้สึกว่าคล้าย ๆ กับเดินบนกลอง ซึ่งจะมีเสียงดังตึง ๆ ทุก ๆ ฝีก้าวที่เราเดินเหยียบบนพื้นดิน ซึ่งใต้ดินเป็นหินศิลาแลง บริเวณน้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดถ้ำ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกสีพยา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)