ป่าสมุนไพร

ป่าสมุนไพร

ป่าสมุนไพร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ป่าสมุนไพร ที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 165 ไร่ ได้ทำการปลูกสมุนไพรไว้หลายชนิด เช่น ขิง ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจรเข้ โด่ไม่รู้ล้ม เสม ฯลฯ และมีป่าไม้ที่ดั้งเดิมอยู่แล้ว เช่นยาง สะเดา ไทร ตะแบก ฯลฯ
 
แนวทางการท่องเที่ยว คือ นำผู้ที่สนใจเข้าชมสวนสมุนไพรและมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำสมุนไพรสด และอบแห้ง (ในอนาคต) เป็นของฝากที่ระลึก สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ และจะนำรายได้มาสู่ประชาชนในตำบลพรม
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าสมุนไพร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)