งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่)

งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่)

งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่) เพื่อเป็นศิริมงคล และความสนุกสนานเพลิดเพลิน จะทำกันในช่วงหลังจากวันสงกรานต์ 1 เดือน จะมีการนำเอารอยพระบาทจำลองไปบำเพ็ญบุญตามทางแยกเข้าหมู่บ้านต่าง ๆ แห่งละ 1 - 2 วัน
 
ตั้งแต่หมู่บ้านตะปอนน้อยจนไปถึงหนองเสม็ด โดยพระบาทจะถูกอัญเชิญไปในตอนเย็นและทำบุญสวดระพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลองพระบาท ชาวบ้านจะนำเกวียนที่มีรอยพระบาทนี้มาแข่งขันกันชักเย่อ พอรุ่งขึ้นก็จะทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี
งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่) Map งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่) Map
Tag Tag: งานประเพณีการชักพระบาท (วัดตะปอนใหญ่)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)