ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yasothon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ สถานที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านน้อมเกล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2535 มีกลุ่มทอผ้าไหม,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,สมุนไพรและมีป่าดงวัดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ 2,789 ไร่ และมีพืช ผลไม้ สมุนไพร สัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่ มีกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เหมาสำหรับศึกษาดูงาน
 
การเดินทาง โดยรถส่วนตัว ถนนหมายเลข 212 เลิงนกทา-อำนาจเจริญ ถึง บ.ห้วยสะแบกเลี้ยวซ้ายตามถนนภายในหมู่บ้าน ห้วยสะแบก-น้อมเกล้า ระยะทางจากเลิงนกทา-น้อมเกล้า ประมาณ 48 ก.ม. ตามเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ภูจันทร์ ภูสูง อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ภูถ้ำพระ
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)