อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา

อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา

อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yasothon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา ด้านในมีสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายในบริเวณดังกล่าว มีอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา ซึ่งเป็นเจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดยโสธร ที่ประชาชนให้วามเครารพ รอบๆบริเวณ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ดอกไม้ประดับศาลาแปดเหลี่ยม และลานคอนกรีตขนาดใหญ่
Tag Tag: อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)