โบราณสถานดอนเมืองเตย

โบราณสถานดอนเมืองเตย

โบราณสถานดอนเมืองเตย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yasothon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โบราณสถานดอนเมืองเตย หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากบ้านสงเปือย ประมาณ 0.5 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมาณ 5.5 กิโลเมตร
 
ลักษณะ เป็นเนินดินสูงค่อนข้างรีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือถึงตะวันตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ 650 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ 450 เมตร
 
เมืองเตยเป็นชุมชนโบราณ ลักษณะคูน้ำคันดินล้อมรอบชั้นเดียว ซึ่งมีหนองน้ำล้อมรอบ โดยทิศเหนือมีหนองบัวขาว หนองอะลิว ทิศใต้มีหนองปู่ตา หนองอีตู้ ทิศตะวันออกมีหนองเตย และหนองร่องวัว ทิศตะวันตกมีหนองผักหนาม หนองหมากดิก หนองเบ็ญ หนองบัว หนองมน คูเมืองดินล้อมรอบชั้นเดียว (ปัจจุบัน คูเมือง มีให้เห็นเพียงบางส่วนเนื่องจากราษฎรได้ปรับปรุงเป็นไร่นา)
 
การเดินทาง เส้นที่ 1 ถนนลาดยางของ รพช.จากอำเภอคำเขื่อนแก้ว - สงเปือย ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เส้นที่ 2 ถนนลาดยางของกรมโยธาธิการจากปากทางถนนแจ้งสนิทสายคำเขื่อนแก้ว - ยโสธร ระยะทาง 5 กิโลเมตร
Tag Tag: โบราณสถานดอนเมืองเตย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)