กุดกะเหลิบ

กุดกะเหลิบ

กุดกะเหลิบ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yasothon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กุดกะเหลิบ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหินและตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ มีน้ำตลอดปี มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพใหหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: กุดกะเหลิบ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)