แหล่งโบราณคดีบ้านหมากมาย

แหล่งโบราณคดีบ้านหมากมาย

แหล่งโบราณคดีบ้านหมากมาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yasothon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แหล่งโบราณคดีบ้านหมากมาย จากการศึกษา บ้านหมากมายเป็นชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีและเขมร สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,500-1,000 ปีมาแล้ว
 
ลักษณะทั่วไป บ้านหมากมายเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ำล้อมรอบ มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ สูงประมาณ 2-3 เมตร จากพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบทุ่งนา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 114 เมตร มีสระน้ำอันเป็นสระยุคโบราณ 3 แห่ง ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีลำห้วยพระบาง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชีไหลผ่าน ซึ่งก็คงอาศัยแนวลำชีเป็นคูเมืองด้านทิศใต้นั่นเอง
 
หลักฐานที่พบ ใบเสมา และเศษภาชนะดินเผาเนื้อทรายหยาบ สีส้มและสีนวล
 
การเดินทาง มีเส้นทางถนนลูกรังแยกจากถนนระหว่างอำเภออำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธรกับอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
Tag Tag: แหล่งโบราณคดีบ้านหมากมาย
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)