แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำอ้อม

แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำอ้อม

แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำอ้อม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yasothon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำอ้อม จากหลักฐานต่างๆ ที่พบโดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผาแบบก่อนประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนโบราณบ้านน้ำอ้อมนี้ มีการอยู่อาศัยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีการขุดคูน้ำคันดินล้อมรอบที่เรียกว่า สมัยทวารวดี จัดเป็นชุมชนที่มีอายุประมาณ 2,500 - 1,000 ปี มาแล้ว
 
ลักษณะทั่วไป บ้านน้ำอ้อมเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะเป็นเนินดินรูปค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 500 เมตร สูงประมาณ 1.80 เมตร จากพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นที่ราบทุ่งนา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 121 เมตร ตัวเนินมีคูน้ำขนาดกว้างประมาณ 30-40 เมตร ล้อมรอบ
 
ปัจจุบันสภาพของคูขาดเป็นช่วงๆ และมีการขุดลอกขึ้นใหม่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ของหมู่บ้าน แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ บึงแปบ ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1.3 กิโลเมตร และแม่น้ำชี ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร
 
หลักฐานที่พบ เศษภาชนะดินเผาเป็นจำนวนมากที่ผนังชั้นดินบริเวณชายเนินทางด้าน ทิศตะวันตกเป็นเศษภาชนะดินเผา เนื้อทรายหยาบผสมด้วยเม็ดกรวด และเมล็ดพืช มีทั้งที่ขึ้นรูปด้วยมือ และแป้นหมุน สีส้ม สีนวล
  
การเดินทาง มีเส้นทางถนนลูกลังแยกจากถนนระหว่างอำเภอมหาชนะชัยกับอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ขึ้นไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
Tag Tag: แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำอ้อม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)