วัดกู่แก้วรัตณาราม

วัดกู่แก้วรัตณาราม

วัดกู่แก้วรัตณาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Udon Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกู่แก้วรัตณาราม เป็นวัดที่มีโบราณสถาน โดยเป็นสิ่งก่อสร้างจากศิลาแดง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมินต์ เป็นโอรคพยาบาล หรือโรงพยาบาล
วัดกู่แก้วรัตณาราม Map วัดกู่แก้วรัตณาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดกู่แก้วรัตณาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(6)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Waterpark Waterpark(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)