น้ำตกเขาเต่า

น้ำตกเขาเต่า

น้ำตกเขาเต่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Udon Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกเขาเต่า มีความสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี ระยะทางน้ำไหมมีน้ำตก 4 ชั้น ชั้นที่ห่างจากลานจอดรถ 100 เมตร ลักษณะลาดชันเล่นน้ำได้ ชั้นที่2 มีความสวยงามที่สุดระยะทางน้ำไหล 200 เมตร ชั้นที่ 3 มีความสูงชัน และชั้นที่ 4 ลักษณะมีความสูงชัน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกเขาเต่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(6)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Waterpark Waterpark(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)