วนอุทยานอ้อมฤดี

วนอุทยานอ้อมฤดี

วนอุทยานอ้อมฤดี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Udon Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 น.
 
วนอุทยานอ้อมฤดี ศาลเจ้าปู่องค์ดำเป็นที่สิงสถิตของเจ้าปู่องค์ดำซึ่งเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุที่บุคคลทั้งในพื้นที่ และภายนอกได้ประสบด้วยตนเอง ได้กล่าวขานต่อกันมาว่า
 
เจ้าปู่องค์ดำ เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ร่างกายดำ กำยำ แข็งแรงมาก นัยน์ตาแดงกล่ำ ไม่สวมเสื้อมือถือดาบเล่มใหญ่เป็นอาวุธ เป็นแม่ทัพรักษานครมีทหารในบังคับบัญชาจำนวนมาก เจ้าปู่องค์ดำท่านจะคอยคุ้มครองทรัพย์สมบัติทั้งมวล ของเมืองเขตที่ประทับของพญาศรีสุทโธ มิให้ผู้ใดก้าวล้ำหรือล่วงเกินในทรัพย์สิน
 
อุทยานป่าตั้งอยู่ติดกับวัดศรีชมชื่นและวัดป่าเทพพิทักษ์ ภายในวนอุทยานมีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ ซึ่งชาวบ้านเคารพบูชามาช้านาน มีโขดหินคล้ายภูเขาทั่วไป ชาวบ้านขนานนามว่า "คำชะโนด2" สภาพบรรยากาศร่มรื่น ปัจจุบัน นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติกำไร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี ได้ทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
วนอุทยานอ้อมฤดี Map วนอุทยานอ้อมฤดี Map
Tag Tag: วนอุทยานอ้อมฤดี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(6)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Waterpark Waterpark(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)