บ้านไทพวน

บ้านไทพวน

บ้านไทพวน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Udon Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านไทพวน เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านโบราณ และเป็นบ้านที่พระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประทับ พระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อปี พ.ศ.2517
บ้านไทพวน Map บ้านไทพวน Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านไทพวน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(6)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Waterpark Waterpark(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)