วัดโพธิ์ศรีใน

วัดโพธิ์ศรีใน

วัดโพธิ์ศรีใน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Udon Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์ศรีใน ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ศรีใน บ้านเชียง หมู่ 1 ต.บ้านเชียง เป็นหลุมรูปตัวแอล มีอาคารหลังคาครอบไว้ ข้างในมีโครงกระดูกของคนโบราณ และมีหม้อขนาดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
 
มีการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แต่ในระยะแรกนั้นยังมิได้มี การศึกษา ตามหลักวิชาการมากนัก จนเมื่อปี พศ. 2515 กรมศิลปากรจึงเริ่มโครงการสำรวจและขุดค้นอย่างจริงจัง และในครั้งนั้นพบเครื่องมือเครื่องใช้สำริดและเหล็ก รวมทั้งโบราณวัตถุอื่นๆ ฝังรวมอยู่กับโครงกระดูกเป็็นจำนวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
 
ชีวิตและสภาพแวดล้อม การศึกษาและวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ และเปลือกหอยที่พบจากการขุดค้น ช่วยให้เห็นถึงลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมในอดีตได้เป็นอย่างดี ดังเช่นในอดีต ผู้ชายที่บ้านเชียงมีส่วนสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 162.5 - 172.5 ซม. ในขณะที่ผู้หญิงส่วนสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 147.5 - 155 ซม. อายุเฉลี่ยเมื่อเสียชีวิตของคนโบราณที่บ้านเชียงประมาณ 31 ปี และในสมัยแรก
 
ที่เริ่มตั้งถิ่นฐานนั้น เด็กมีอัตราการตายมากกว่าผู้ใหญ่ โรคภัยไข้เจ็บที่ศึกษาได้จากกระดูกและฟัน เช่น โรคฟันผุ โรคโลหิตเป็นพิษ โลหิตผิดปกติ เป็นต้น ส่วโครงกระดูกสัตว์และเปลือกหอย บอกเรื่องสภาพแวดล้อมได้ว่า เมื่อแรกตั้งถิ่นฐานมีแหล่งน้ำที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี หลายๆแห่งใกล้หมู่บ้าน ภูมิประเทศโดยรอบเป็นป่าและมีภูมิอากาศแบบมรสุม จนภายหลังจาก 3,000 ปีมาแล้วปริมาณของแหล่งน้ำลดลง สภาพป่าโดยรอบเปลื่ยนเป็นทุ่งราบซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่คนบ้านเชียงโบราณต้องการขยายพื้นที่ทำการเพาะปลูกนั่นเอง
วัดโพธิ์ศรีใน Map วัดโพธิ์ศรีใน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์ศรีใน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(6)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Waterpark Waterpark(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)