วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)

วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)

วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Udon Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์ชัยศรี หรือวัดหลวงพ่อนาค ตั้งอยู่ที่บ้านแวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 55 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนาค เดิมมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ
 
ต่อมามีชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้บริจาคที่ดินให้ และบริจาคทุนทรัพย์ซื้อเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ 71 ไร่ 14 ตารางวา มีท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิมล (พระมหาอัมพร อโสโก) เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งตำเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (มหานิกาย) วิทยฐานะ นักธรรมเอก เปรียญธรรม 6 ประโยคและอภิธรรมบัณฑิต เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 23
 
ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางนาคปรก มีนาค 7 หัว ชูเหนือเศียรองค์พระซึ่งเป็นพระที่เก่าแก่ ผู้สร้างได้จารึกอักษรไว้ตรงแท่นพระเป็นอักษรธรรม (ไทยน้อย) โบราณมีผู้รู้อักษรธรรมโบราณได้อ่านไว้แล้วบอกกันต่อ ๆ มา (ซึ่งท่านทั้งสองได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว)
 
มีความว่า สร้างเมื่อปี จ.ศ. 170 แห่งพุทธกาล ปีจอ เดือน 3 ขึ้น 13 ค่ำ ยามกลองแลง หัวครูคำวงษาเป็นผู้สร้าง (ท่านผู้สร้างคงเป็นพระที่มีอภิญญาญาณแน่นอน) และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งเรียกกันว่า “หลวงพ่อตื้อ” เป็นพระประธานใหญ่ปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้างประมาณ 6 ศอก สูงประมาณ 7 ศอก เนื้อพระพุทธรูปสันนิษฐานว่าสร้างมาจากเกสรดอกไม้ และว่านต่าง ๆ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลากลางเปรียญ
วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค) Map วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(6)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Waterpark Waterpark(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)