แก่งกะเบา

แก่งกะเบา

แก่งกะเบา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แก่งกะเบา ตั้งอยู่ที่บ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลนาตาล กิ่งอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำโขง จะพบในช่วงน้ำลดหรือฤดูแล้ง เป็นสถานที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว จับปลา และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แก่งกะเบา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(37)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(6)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(8)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(6)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)