แก่งคันย่า

แก่งคันย่า

แก่งคันย่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แก่งคันย่า มีลักษณะเป็นลำธารและมีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย ในช่วงฤดูฝนจะเป็นแก่งขนาดใหญ่และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีต้นไม้เขียวขจี เหมาะทีจะจัดกิจกรรมเที่ยวแก่งและประเพณีงานสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
และเป็นจุดชมวิวของผู้คนที่ผ่านไปมา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว มีศาลาพักผ่อน ดอกไม้ธรรมชาติ มีโขดหินน้อยใหญ่ มีลำธารน้ำใสไหลเช่ียว ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี
 
การเดินทาง ไปเที่ยวชมแก่งคันย่า อยูห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 123 กม. ตามทางหลวงอุบล-ตระการ-โพธิ์ไทร สถานที่แก่งคันย่าจะอยู่ที่บ้านหนองฟานยืน หมูที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
แก่งคันย่า Map แก่งคันย่า Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แก่งคันย่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(37)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(6)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(8)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(6)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)