ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน

ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน

ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร ได้ตั้งติดกับ เส้นทางมุ่งสู่ ช่องเม็ก หากเดินทางมากจาก โขงเจียม ห่างประมาณ 9-10 กม จาก โขงเจียม ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน แห่งนี้ เป็นสถานที่เลี้ยง พร้อมกับ การอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน เก่าแก่
 
เมื่อครั้งอดีต ไม่ให้สูญหายไปโดย อาจารย์ ชูชาติ วารปรีดี ประธานชมรม อนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน ผู้นำในการการ อนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นบ้าน จากอดีต ให้ คงอยู่ในยุค ปัจจุบัน ให้ อนุชนรุ่นหลัง ได้ ชมกัน ว่ากันว่า เมื่องครั้งอดีต ม้า เป็น พาหนะที่คู่ กับ คน และ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพาหนะคู่กาย การปกป้องประเทศ (การทำสงครามในยุคโบราณ ) จะไปไหน มาไหน ก็ต้องมี ม้า เป็นพาหนะคู่กาย หากจะเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน ก็ คือรถ ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ ม้า ในยุคปัจจุบันตอนนี้
 
ม้าพันธุ์พื้นบ้าน ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ม้าแห่งนี้ จะเป็นม้าขนาดเล็ก ตัวโตเต็มที่สูงเฉลี่ย ประมาณไม่เกิน 120-130 เซนติเมตร อาจารย์ ชูชาติ วารปรีดี ได้บอกข้อมูลว่า ตัวใหญ่ กว่านี้ก็มี แต่ ก็น้อยมาก ที่ หลุดออกมาได้เกินขนาด ของ ม้าพื้นบ้าน ทั่วไป ที่ อนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร อุบลราชธานีแห่งนี้ ได้ มีบริการท่องเที่ยวขี่ม้าชมธรรมชาติ พร้อม แนะนำความรู้เกี่ยวข้อง กับ ม้า เช่น การเลี้ยงม้า นิสัยของม้า และการฝึกขี่ม้าพันธุ์พื้นเมือง
Tag Tag: ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(37)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(6)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(8)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(6)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)