ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น
 
สร้างโดยเน้นความงามตามแบบสถาปัตยกรรมอีสานประยุกต์ นอกจากนี้ยังมีหอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นของชุมชน และแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วยังมีศูนย์กลางการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โรงละคร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย
Tel Tel: 045352031, 045262901-2
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก Map ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก Map
Tag Tag: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(37)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(6)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(8)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(6)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)