ลำห้วยทับทัน

ลำห้วยทับทัน

ลำห้วยทับทัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ลำห้วยทับทัน หมู่ที่ 8 บ้านศรีราชา มีลำห้วยทับทันไหลผ่าน ในหน้าฝนจะมีน้ำหลากกั้นทางข้ามระหว่างอำเภอห้วยทับทันกับอำเภอสำโรงทาบ พอถึงหน้าแล้ง น้ำจะลดระดับลงเห็นเป็นเพียงแค่ลำธาร
 
สามารถข้ามฝั่งไปยังอำเภอห้วยทับทันได้ มีภูมิทัศน์สวยงาม นั่งพักผ่อนกับครอบครัวหรือเที่ยวชมบรรยากาศในอีกรูปแบบหนึ่ง จากหมู่บ้านทางลงสู่ห้วยจะเป็นช่องทางเล็ก มีลักษณะเป็นดินทราย ต้องอาศัยการเดินเท้าหรือจะขับขี่จักรยานยนต์ลงสู่ด้านล่างได้
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: ลำห้วยทับทัน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(11)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(9)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)