อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา

อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา

อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา เป็นสถานที่ที่ราษฎรในหมู่บ้านกะเลา ศรีพัฒนา กุดงิ้ว และบ้านใกล้เคียง ให้ความสำคัญกับการเป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตร ประกอบกับมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ผ่านทำให้เป็นเส้นทางหนึ่งที่สามารถให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อนระหว่าง
 
การเดินทางได้ สำหรับการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ อยู่ระหว่างการสร้างตลาดและสถานที่ขายสินค้า ผู้ที่ผ่านเส้นทางนี้ สามารถแวะชมสภาพบรรยากาศที่สวยงามหรือเข้าชมหมู่บ้านกะเลา เลือกซื้อเสื่อกกไปเป็นของที่ระลึกให้แก่ญาติพี่น้องได้ 
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(11)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(9)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)