สวนสุขภาพสมเด็จย่า

สวนสุขภาพสมเด็จย่า

สวนสุขภาพสมเด็จย่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนสุขภาพสมเด็จย่า อยู่บริเวณริมทางบ้านหนองฮะ-หนองก้านเหลือง ม.1, 11 จัดทำขึ้นเพื่อที่ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าได้เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรตำบลหนองฮะ
 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2529 พร้อมคณะแพทย์ พอ.สว. มาให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่ด้วย ปัจจุบันได้มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ในช่วงเย็นจะมีประชาชนมาเดิน วิ่ง พักผ่อนกันในบริเวณดังกล่าว เพราะมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและสงบเหมาะแก่การพักผ่อนภายหลังจากการทำไร่ทำนา
สวนสุขภาพสมเด็จย่า Map สวนสุขภาพสมเด็จย่า Map
Tag Tag: สวนสุขภาพสมเด็จย่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(11)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(9)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)