ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)

ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)

ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
 
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ทำการ อบต.บ้านจารย์ เป็นศิลปะแบบขอม มีทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบ มีทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์) Map ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์) Map
Tag Tag: ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(11)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(9)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)