กำแพงเมืองคูเมือง

กำแพงเมืองคูเมือง

กำแพงเมืองคูเมือง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กำแพงเมืองคูเมือง เป็นกำแพงที่ขุดขึ้นเป็นกำแพงเมือง เป็นกำแพงโบราณ สันนิษฐานว่าที่แห่งนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตร่วมสมัยกับขอมโบราณ ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้บูรณะปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์
กำแพงเมืองคูเมือง Map กำแพงเมืองคูเมือง Map
Tag Tag: กำแพงเมืองคูเมือง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(11)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(9)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)