หนองบัวดง

หนองบัวดง

หนองบัวดง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หนองบัวดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวดง กิ่งอำเภศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชน ตำบลตำบลหนองบัวดง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 
หนองบัวดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีถนนรอบหนองการสัญจรไปมาสะดวกรอบหนองยังมีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมและตะไคร่ในอนาคตอันไกล้นี้คาดว่าจะเป็นแหล่งท่อนเที่ยวที่ดีและเป็นที่รู้จักอีแห่งของตำบลหนองบัวดงสวนสาธารณะที่ติดกับหนองน้ำยังมีสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกทำให้ประชาชนและเยาวชนหลีกพ้นยาเสพติด
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หนองบัวดง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)