ริมลำน้ำเสียว

ริมลำน้ำเสียว

ริมลำน้ำเสียว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ลำน้ำเสียว เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านในเขตอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ ลำน้ำเสียวจะไหลไปประจบกับแม่น้ำมูล ซึ่งไหลผ่านอำเภอราศีไศล และไหลผ่านไปยังจังหวัดอุบลราชธานี
 
ลำน้ำเสียว จะอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ ในลำน้ำเสียวเต็มไปด้วยพันธุ์ปลาหลายชนิด ชาวบ้านที่นี่อาศัยลำน้ำเสียวในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่อย่างพอเพียง หาของป่าตามฤดู โดยเฉพาะฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมโดยประมาณ ชาวบ้านที่นี่จะหาของป่ามารับประทานกันมาก เช่น เห็ด ไข่มดแดง หน่อไม้ ที่เกิดตามริมฝั่งแม่น้ำเสียว
 
ลำน้ำเสียวเปรียบเสมือนสายเลือดที่สำคัญอีกสายหนึ่งของชาวศิลาลาด  ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านได้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ลำน้ำเสียวยังเป็นสายน้ำที่สืบทอดประเพณีและวัฒนาธรรมที่มีมาช้านานของชาวศิลาลาด ให้คงอยู่ถึงทุกวันนี้และมีการพัฒนาประเพณีขึ้นเรื่อย ๆ    
 
โดยเฉพาะประเพณีแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีประจำอำเภอศิลาลาดและจัดขึ้นทุกปีในลำน้ำเสียวประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ชาวบ้านจะอาศัยช่วงน้ำหลากในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และในการจัดแต่ละครั้งเรือที่เข้ามาแข่งขันก็จะเป็นอำเภอบ้านพี่เมืองน้องที่มาช่วยกัน มีมากไม่น้อยกว่าสิบลำ เพื่อสืบทอดประเพณีไม่ให้หายไปกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปให้คงอยู่ตลอดไป
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: ริมลำน้ำเสียว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)