ปราสาทโบราณ

ปราสาทโบราณ

ปราสาทโบราณ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ปราสาทโบราณ เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ ศิลปะแบบเขมรโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐ จำนวน 3 หลัง เรียงตามแนวทิศเหนือ - ใต้ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 
ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูทางเข้า - ออก ประตูเดียวในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ส่วนยอดของปราสาทถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานคล้ายกับปราสาทศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
Tag Tag: ปราสาทโบราณ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)