สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 20.00 น.
 
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป และเป็นสถานจัดกิจกรรมการแสดงของเยาวชน
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Map สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Map
Tag Tag: สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)