วัดสำโรงเกียรติ

วัดสำโรงเกียรติ

วัดสำโรงเกียรติ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสำโรงเกียรติ ตั้งอยู่ที่ บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ 8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
 
วัดสำโรงเกียรติ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2525 โดยมีนายสก และนายเสาร์ ได้ริเริ่มที่จะสร้างวัด เพราะจะได้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระตาตน และได้เริ่มสร้างเสนาสนะขึ้น
 
เหตุที่เรียกวัดสำโรงเกียรติ เพราะมีต้นสำโรงใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่ง และมีผักตบชวา ตามชาวบ้านเรียกผักตบชวาภาษาเขมรว่า “ตราวกิ๊ด”และเรียกตามชื่อของหมู่บ้านด้วย ตั้งแต่นั้นมา
 
ปัจจุบันวัดสำโรงเกียรติ เป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชาวบ้านสำโรงเกียรติ และหมู่บ้านใกล้เคียง มีอุโบสถ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 , ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525, หอระฆัง สูง 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536, เมรุ กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536, ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540, วิหาร พระตาตน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 , กำแพงรอบอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 , กำแพงรอบวัด ทั้ง 4 ด้าน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
 
มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปหลวงพ่อตาตน เป็นพระพุทธรูปแบบขอมปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอกไม้ ผสมครั่งหรือยางชันปั้นเป็นรูปพระ, พระตาตนจำลอง 2 องค์ แบบสีดำ แบบสีทอง, พระประธานในอุโบสถ 1 องค์ ศาลาการเปรียญ 3 องค์, ปราสาท 5 ยอด สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549, ศาลาพักใจ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสำโรงเกียรติ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)