น้ำตกนาตราว

น้ำตกนาตราว

น้ำตกนาตราว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
น้ำตกนาตราว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสำหรับพักผ่อน บรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ละอองน้ำ และป่าไม้นา ๆ พรรณ
 
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากน้ำไหลผ่านผลาญหิน ความสูงประมาณ 18 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ในระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน และต้นฤดูหนาว 
 
การเดินทาง การคมนาคม ระยะทางจากแยกถนน รพช. บ้านโคกตาล – บ้านไพรพัฒนา (บริเวณแยกบ้านโนนจำปา) ประมาณ กม. เป็นถนนลูกรังสลับกับมีหินโผล่ ค่อนข้างขรุขระและลำบากประมาณ 14 กิโลเมตร และเดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปเที่ยวชมได้ โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาเป็นผู้นำทางให้
 
การพักแรม ที่พักแรมไม่เหมาะที่จะค้างแรมในป่า เนื่องจากเป็นที่ใกล้แนวเขตประเทศกัมพูชา ประกอบกับมีโรคภัยไข้เจ็บชุกชน เช่น ไข้มาลาเรีย
 
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เส้นทางการเข้าถึงน้ำตกค่อนข้างลำบากและไกลมาก ต้องใช้ยานพาหนะจำเพาะและเดินเท้าบางจุดยังคงมีระเบิดหลงเหลืออยู่ ทำให้ขาดความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจได้รับอันตรายจากพิษภัยสัตว์ในป่าได้ จึงไม่สะดวกอย่างยิ่งในการเข้าชมน้ำตกแห่งนี้
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกนาตราว
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)