หมู่บ้านปราสาทเยอ

หมู่บ้านปราสาทเยอ

หมู่บ้านปราสาทเยอ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Si Sa Ket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หมู่บ้านปราสาทเยอ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งมานานประมาณ 200 ปีเศษ อพยพมาจากประเทศลาวทางตอนใต้ มาตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคง (ปัจจุบันอยู่ที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ) แล้วอพยพมาตั้งหมู่บ้านที่บ้านปราสาทเยอ กลางหมู่บ้านมีปราสาทขอมโบราณ เป็นปราสาทหินศิลาแลงแบบขอม
 
เล่ากันว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อเป็นธรรมศาลาที่พักรายทางในการออกตรวจเยี่ยมเมืองต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินทรายใช้ทำเสาโครงประตูและภาพจำหลัก กำแพงรอบนอกตัวปราสาทสร้างด้วยอิฐศิลาแลงและอิฐ ขนาดกว้าง 21.50 เมตร ยาว 34.50 เมตร และมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวปราสาท 100 เมตร
 
ปัจจุบันปราสาทเยออยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเหลือแต่ซากอิฐทับถมเป็นกองสูง มีแต่ประตูซึ่งทำด้วยหินทราย 2 บานที่ยังไม่ปรักหักพัง และเห็นลวดลายเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างสามเศียร หมู่บ้านปราสาทเยอ มีวัด 2 วัด คือ วัดปราสาทเยอเหนือ และ วัดปราสาทเยอใต้
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านปราสาทเยอ
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(12)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(5)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)