พระยาประจันตประเทศธานี

พระยาประจันตประเทศธานี

พระยาประจันตประเทศธานี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sakon Nakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระยาประจันตประเทศธานี นอกจากการบริหาร ปกครอง และพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับแล้ว ยังได้ปฏิบัติราชการพิเศษอีกมากมายหลายครั้ง เช่น ในการคุมทัพไปปราบฮ่อที่เมืองเวียงจันทร์ ในการคุมทัพไปปราบฮ่อที่เชียงขวาง และทุ่งไหหิน ในการจัดหาทหารและเสบียงในกรณีพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศส ร.ศ. 112
 
ในการตัดเส้นทางเพื่อวางสายโทรเลขระหว่างจังหวัดสกลนครและอุดรธานี ในการส่งเสบียงอาหารและกำลังคนไปยังเมืองใกล้เคียงเมือทางราชการต้องการ ฯลฯ ในการบริหารเมืองสกลนคร ท่านมีพระอนุบาลสกลนครเขต (เมฆ) น้องชายเป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติราชการมาโดยตลอดในวัยชราท่านได้ป็นที่ปรึกษาราชการเมืองสกลนครจนสิ้นอายุขัยของท่าน
 
พระยาประจันตประเทศธานี เป็นผู้เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้สร้างวัดถึงหกวัด ได้แก่ วัดแจ้งแสงอรุณ วัดศรีชมภู วัดศรีโพนเมือง วัดศรีสสุมังค์ วัดยอดแก้ว และวัดดงมะไฟ
 
รวมเวลาที่เข้ารับราชการทั้งสิ้น 66 ปี ในช่วงเวลานี้รับราชการฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง 51 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 37 ปี
Tag Tag: พระยาประจันตประเทศธานี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19)

Church Church(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)