วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sakon Nakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีเนื้อที่ 3 พันไร่ ก่อตั้งมานานและมีชื่ออยู่ในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสภาพเป็นวัดที่ถูกต้อง ตั้งวัดตั้งแต่ พ.ศ.2483
 
นับเป็นเวลากว่า 70 ปี อยู่ในเชิงเขามีสภาพป่าทิวทัศน์ที่สวยงาม เงียบสงบเหมาะแก่การเจริญภาวนา ในทุกปีจะมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาไม่น้อยกว่า 5 รูปขึ้นไป แต่ยังไม่มีพระอุโบสถที่จะใช้ประกอบพิธีสังฆกรรมในพุทธศาสนา
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดถ้ำผาแด่น
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19)

Church Church(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)